Logo (1581 bytes) QuickBook IntraGate
Speciální edice pro Internet
         Verze 5.9 z 22.11.2012 (IIS/Win64/SQL)
(c) Masa&PPP Software 1998-2012
(c) MP-SOFT a.s.


Autorizace přístupu

Číslo kreditu: Zapamatovat pro příště (viz upozornění)
Klíč:
Zapamatovat pro příště (viz upozornění)
  

Internetová verze Účetního poradce je nyní vybavena novým programovým vabavením. Zásadní změnou je způsob otevírání paragrafových obsahů a změnových tlačítek, kdy se v základním nastavení otevírá pouze jedno okno. Dřívější otevírání dvou oken je nutné nyní nastavit pomocí tlačítka "Nastavení" v záhlaví stránky, které se objeví po otevření projektu. Další novou možností je nastavení podbarvení pozadí podle typu předpisu, funkce se chová podobně jako u verze šířené na médiu.

Přístup na stránky internetové verze programu Účetní poradce je placenou službou. Pro vstup do systému musíte znát číslo kreditu a klíč. Přístupové kódy si můžete objednat kliknutím ZDE. Odběratelé pravidelných aktualizací na CD mají přístup zdarma v rozsahu zakoupené licence.

Při prvním zadání čísla kreditu se automaticky otevře váš účet a naplní se body obsaženými v čísle kreditu. Z účtu se postupně body odečítají do úplného vyčerpání, kdy platnost čísla kreditu automaticky zaniká a můžete si objednat nové.

Při práci s Účetním poradcem v síti Internet se z vašeho účtu bude odečítat jeden bod za každé otevření výkladové kapitoly, paragrafu, článku nebo jiné statě legislativního předpisu a kapitoly rejstříku. Při vyvolání úplného znění předpisu se odečte tolik bodů, s kolika statí (paragrafů nebo článků) se úplné znění skládá. Analogicky se odečítají body při požadavku na zvýraznění změn v předpisech nebo při nahlédnutí do vypuštěného textu.

Z účtu se body neodečítají při otevření seznamové kapitoly (seznam právních oblastí, seznam předpisů, seznam otázek a odpovědí apod.).

Upozornění:
Číslo kreditu a klíč lze zapsat do systémové oblasti počítače a příště se nemusí zadávat. Zapamatování čísla kreditu usnadní uživateli přístup do systému při příštím přihlášení, na druhé straně hrozí nebezpečí nekontrolovaného čerpání bodů kreditu, pokud k počítači má přístup více osob.

Příjemnou práci s Účetním poradcem pro Internet Vám přeje kolektiv autorů Softwarové společnosti MP-Soft, a.s.